На лавката:
- Дайте ми кутия кибрит, моля.
- Не викайте! Не съм глуха! С филтър или без?

На лавката:
- Дайте ми кутия кибрит, моля.
- Не викайте! Не съм глуха! С филтър или без?