- Отрязаха 100 годишно дърво в Македония!
- Защо?
- Имало български корени...

- Отрязаха 100 годишно дърво в Македония!
- Защо?
- Имало български корени...