Срещат се две приятелки. Говорят си за живота. Едната пита: 
- Твоят мъж още ли работи в полицията? 
- Вече не. Сега е в затвора. Осъдиха го за изнасилване по време на дежурство... 
- А с изнасилената какво стана? 
- И тя е в затвора - нея пък я осъдиха за оказване на съпротива на длъжностно лице...

Срещат се две приятелки. Говорят си за живота. Едната пита:
- Твоят мъж още ли работи в полицията?
- Вече не. Сега е в затвора. Осъдиха го за изнасилване по време на дежурство...
- А с изнасилената какво стана?
- И тя е в затвора - нея пък я осъдиха за оказване на съпротива на длъжностно лице...